KINH LẠC - ĐỊNH NGHĨA VÀ CẤU TẠO

Trang chủ KINH LẠC - ĐỊNH NGHĨA VÀ CẤU TẠO
KINH LẠC - ĐỊNH NGHĨA VÀ CẤU TẠO
  • Tin tức

KINH LẠC - ĐỊNH NGHĨA VÀ CẤU TẠO

By admin
06/05/2020

KINH LẠC LÀ GÌ ?

Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc, kinh với lạc liên kết đan xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân.

Kinh lạc là tên gọi chung của kinh mạch và lạc mạch trong cơ thể. Kinh là đường thẳng, là cái khung của hệ kinh lạc và đi ở sâu. Lạc là đường ngang, là cái lưới, từ kinh ngạc chia ra như mạng lưới đến khắp mọi nơi và đi ở nông. Kinh lạc phân bố ra toàn thân, là con đường vận hành của âm dương, khí huyết, tân dịch, khiến cho con người từ ngũ tạng, lục phủ, cân, mạch, cơ nhục, xương…kết thành một chỉnh thể thống nhất.

Trong kinh mạch gồm chính kinh và kỳ kinh, chính kinh có mười hai sợi, tả hữu đối xứng, tức thủ túc tam âm kinh và thủ túc tam dương kinh, gọi chung mười hai kinh mạch, mỗi kinh thuộc một tạng hoặc một phủ. Kỳ kinh có tám sợi, tức đốc mạch, nhâm mạch, xung mạch, đái mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, âm kiểu mạch, dương kiểu mạch. Thông thường nhắc đến mười hai kinh mạch và thêm vào hai mạch nhâm đốc gọi chung mười bốn kinh mạch chính.

- Hệ thống Kinh lạc là học thuyết nghiên cứu công năng sinh lí, diễn biến bệnh lí và mối quan hệ tương hỗ giữa các tạng phủ của cơ thể con người, là bộ phận trọng yếu xây dựng nên hệ thống lí luận y học.

CẤU TẠO CỦA HỆ THỐNG KINH LẠC

1. Kinh mạch và Lạc mạch

1.1. Mười hai kinh chính

Tay:

- Ba kinh âm

+ Thủ thái âm phế

+ Thủ thiếu âm tâm

+ Thủ quyết âm tâm bào

- Ba kinh dương

+ Thủ thái dương tiểu trường

+ Thủ thiếu dương tam tiêu

+ Thủ dương minh đại trường

Chân:

- Ba kinh âm

+ Túc thái âm tỳ

+ Túc thiếu âm thận

+ Túc quyết âm can

- Ba kinh dương

+ Túc thái dương bàng quang

+ Túc thiếu dương đởm

+ Túc dương minh vị

1.2. Bát mạch kỳ kinh – 8 Kinh mạch phụ

- Tác dụng liên lạc điều tiết 12 kinh chính

Nhâm mạch                Âm duy mạch

Đốc mạch                   Dương duy mạch

Xung mạch                 Âm kiểu mạch

Đới mạch                    Dương kiểu mạch

1.3. Kinh biệt, kinh cân, biệt lạc, tôn lạc, phủ lạc.

- 12 Kinh biệt đi ra từ 12 kinh chính

- 12 Kinh cân nối liền các đầu xương ở tứ chi không vào phủ tạng.

- 15 Biệt lạc đi từ 14 đường kinh mạch biểu lý với nhau và một tổng lạc.

- Tôn lạc: Từ biệt lạc phân nhánh nhỏ.

- Phù lạc: Từ tôn lạc nổi ở ngoài da.

2. Huyệt vị

Khái niệm

- Huyệt là nơi kinh khí và khí của tạng phủ đến và đi ra ngoài cơ thể, là nơi để áp dụng thủ thuật châm cứu chữa bệnh

- Tác dụng sinh lý của huyệt là chuyển hóa năng lượng (khí) cũng là nơi xâm nhập của tà khí, vì vậy huyệt có tác dụng chẩn đoán, dự phòng và điều trị bệnh tật.

Các loại huyệt

- Kinh huyệt: các huyệt nằm trên 12 kinh chính và mạch Nhâm, mạch Đốc. Kinh huyệt còn chia ra: huyệt Nguyên, huyệt Lạc, huyệt Du, huyệt Mộ, huyệt Ngũ du (tỉnh, huỳnh, du, kinh, nguyên, hợp), huyệt Khích, 8 huyệt Hội…

- Huyệt ngoài kinh, gọi là kinh ngoại kỳ huyệt: là huyệt không nằm trên đường kinh chính (14 đường kinh) và cũng có thể nằm trên đường đi của kinh nhưng không phải huyệt của kinh đó. Một số nhà châm cứu hậu sinh đã phát hiện khoảng 200 huyệt ngoài kinh mặc dù theo tổ chức y tế thế giới (Malina, 1991) xác định có 48 huyệt ngoài kinh.

- Huyệt ở chỗ đau, gọi là A thị huyệt. Số lượng huyệt là tùy theo nhiều hay ít chỗ đau.

[Gồm 319 huyệt ở đường kinh chính, 52 huyệt ở 2 đường kinh phụ cộng là 371 huyệt nằm trên 14 đường kinh (nếu kể cả 2 bên là 319 x 2 + 52 = 690 huyệt) và khoản cách 200 huyệt ngoài đường kinh (hiện nay bên Trung Quốc đã tìm và đặt tên thêm nhiều huyệt nữa)]

3. Kinh khí và kinh huyết vận hành
Trong kinh lạc. Ngoài tác dụng chung còn mang tính chất của đường kinh mà nó cư trú.

SƠ ĐỒ VẬN HÀNH CỦA 12 KINH CHÍNH

→Thủ thái âm phế →Thủ dương minh đại trường →Túc dương minh vị →Túc thái âm tỳ →Vào tâm →Thủ thiếu âm tâm →Thủ thái dương tiểu trường →Túc thái dương bàng quang →Túc thiếu âm thận →Vào ngực →Thủ quyết âm tâm bào →Thủ thiếu âm tam tiêu →Túc dương minh đởm →Túc quyết âm can →Vào phế →

 

BẢNG TÓM TẮT HỆ THỐNG KINH LẠC MẠCH

 

 

Kinh

12 Kinh Chính đi dọc ở giữa cơ.

H

 

Mạch

12 Kinh Biệt tách từ Kinh Chính.

Phần

 

8 Kỳ Kinh Bát Mạch.

 

Kinh

 

 

K

Lạc

 

15 Lạc Mạch lớn, đi ngang, đi chéo.

I

 

Lạc

Lạc Mạch.

N

 

Mạch

Lạc Mạch nhỏ.

H

 

 

Lạc Mạch nổi ở nông.

 

 

 

 

L

Phần

Đi vào trong :

Tạng Phủ có liên hệ với Kinh Mạch..

Phụ

Đi ra ngoài

12 Kinh Cân : có liên hệ với kinh Chính.

C

Thuộc

 

12 Khu Bì Bộ : có liên hệ với kinh Chính.

 

Tài liệu tham khảo

Đại cương kinh lạc – Benhvien103.vn

Học thuyết kinh lạc – yhoccotruyenqd.vn,

------------------------------

  • Health For Beauty Spa - Khỏe Để Đẹp Spa
  • Add: 11 Trích Sài, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  • Hotline: 0916 750 407

Bài luận bài viết

Hãy để lại Comment ý kiến của bạn về bài viết này nhé *