CHỨC NĂNG VÀ TÁC DỤNG CỦA KINH LẠC

Trang chủ CHỨC NĂNG VÀ TÁC DỤNG CỦA KINH LẠC
CHỨC NĂNG VÀ TÁC DỤNG CỦA KINH LẠC
  • Tin tức

CHỨC NĂNG VÀ TÁC DỤNG CỦA KINH LẠC

By admin
12/05/2020

1. Tác dụng và chức sinh lý của kinh lạc

Tác dụng sinh lý của kinh lạc là Hành khí huyết, dinh âm dương, nhu cân cốt, lợi quan tiết (lưu thông khí huyết, dưỡng âm dương tố chất, nuôi dưỡng các cơ quan), trong thuộc tạng phủ, ngoài lạc chi khớp, thông trong đạt ngoài, vận hành khí huyết, liên hệ toàn thân, để duy trì bình thường công năng sinh lý cơ quan tổ chức cơ thể. Ngũ tạng, lục phủ, tứ chi, ngũ quan, cửu khiếu, bì nhục cân cốt… của cơ thể, đều phải nhờ liên hệ của kinh lạc với sự dưỡng nuôi của khí huyết, mới có thể phát huy công năng của nó, đồng thời hỗ tương hiệp điều thành một chỉnh thể hữu cơ.

Cụ thể chức năng sinh lý của Kinh Lạc như sau:

1.1. Nối liền trong ngoài, trên dưới; liên hệ tạng phủ cơ quan

- Liên hệ tạng phủ với hệ thống xương khớp: Chủ yếu thực hiện thông qua 12 kinh mạch, nối thông giữa da lông- cơ nhục với nội tạng.

- Liên lạc giữa tạng phủ với ngũ quan cửu khiếu: Mắt mũi tai, tiền hậu âm…đều có kinh mạch đi qua.

- Liên hệ giữa tạng phủ: Mỗi tạng phủ có 2 kinh quan hệ biểu - lí.

- Liên hệ giữa các kinh mạch: Tuần hành của 12 kinh mạch liên tiếp với nhau, liên hệ ngang dọc giữa 12 kinh chính với 8 mạch kỳ kinh, từ đó hình thành sự liên hệ đa dạng giữa kinh mạch và lạc mạch.

1.2. Thông hành khí huyết, nuôi dưỡng tổ chức tạng phủ.

Khí huyết vận chuyển toàn thân để nuôi dưỡng cơ quan tổ chức phải dựa vào hệ thống kinh mạch.

1.3. Tác dụng dẫn truyền cảm ứng

Dẫn truyền cảm giác châm chích hoặc kích thích khác, như cảm giác đắc khí khi châm.

1.4. Cân bằng điều tiết cơ năng

Khi cơ thể bị bệnh, xuất hiện các chứng khí huyết bất hoà, âm dương thiên thịnh, thiên suy, điều trị bằng châm cứu để phát huy tác dụng điều tiết kinh lạc, duy trì lại cân bằng

2. Phạm trù bệnh lý của kinh lạc

Ở tình huống bệnh lý, Kinh lạc có liên quan với sự phát sinh và truyền biến của bệnh tật. Ngoại tà xâm phạm cơ thể, nếu tác dụng bảo vệ phần ngoài của khí mất bình thường, bệnh tà sẽ theo đường kinh lạc mà truyền vào Tạng - Phủ.

Ngược lại, tạng phủ có bệnh, cũng sẽ theo đường kinh sở thuộc mà thể hiện những triệu chứng tương ứng đến phía ngoài cơ thể.

Nhưng thứ truyền biến này chỉ có thể là tương đối, có phải truyền biến hay không, còn phải xem các nhân tố như tính chất mạnh yếu của bệnh tà, chính khí của cơ thể thịnh suy, trị liệu thích hợp hay không … mà xác định.

3. Về chẩn đoán

Kinh mạch nối liền với tạng phủ và có đường đi ở những vị trí nhất định cảu cơ thể. Căn cứ vào những thay đổi cảm giác (đau, tức, trướng), điện sinh vật trên đường đi cảu kinh mạch nười ta chẩn đoán bệnh thuộc tạng phủ nào đó gọi là kinh lạc chẩn. Thí dụ: Nhức đầu vùng đỉnh do can, đau nửa bên đầu do đởm, đau sau gáy thuộc bàng quang…

Ngoài ta người ta còn đo thông số về điện sinh vật của các tỉnh huyệt (huyệt tận cùng đầu chi cảu các kinh) hay nguyên huyệt (huyệt chính của một đường kinh) bằng máy đo kinh lạc để đánh giá được tình trạng hư thực của khí huyết (huyết tay trái, khí tay phải) hoặc tình trạng hư thực cảu phủ so với số liệu trung bình hoặc so hai bên cơ thể với nhau…

4. Về chữa bệnh

Học thuyết kinh lạc được ứng dụng nhiều nhất vào phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu, xoa bóp và thuốc.

Châm cứu và xoa bóp đã thành một phương pháp chữa bệnh độc đáo đạt nhiều thành tựu to lớn, sẽ được giới thiệu kỹ trong các phần sau.
Học thuyết kinh lạc chỉ đạo việc quy tác dụng của thuốc tương ứng với tạng, phủ hay đường kinh nào đó gọi là sự quy kinh của thuốc.
Thí dụ:

  • Quế chi vào phế nên chữa ho, cảm mạo
  • Ma hoàng vào phế nên chữa ho hen, vào bàng quang nên có tác dụng lợi niệu.

------------------------------

Tài liệu tham khảo

  • Đại cương kinh lạc – Benhvien103.vn
  • Học thuyết kinh lạc – yhoccotruyenqd.vn

------------------------------

  • Health For Beauty Spa - Khỏe Để Đẹp Spa
  • Add: 11 Trích Sài, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  • Hotline: 0916 750 407

Bài luận bài viết

Hãy để lại Comment ý kiến của bạn về bài viết này nhé *